ปัจจัยที่ทำให้ผมร่วง

จากบทความเดิมเราได้เขียนกล่าวถึงเรื่องของผมร่วงในเพศชายไปโดยได้บอกไปว่ามี 3 ชนิดแต่ผมได้บอกไปเพียงแค่1ประเด็นนั้นก็คือเรื่องราวของยีนและในวันนี้ผมจะมาบอกต้นเหตุที่ทำให้ผมร่วงอีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่มีอยู่ในร่างกายเรา ซึ่งบางคนอาจจะแปลกใจว่าฮอร์โมนมีมากไปจะทำให้ผมร่วงได้ด้วยหรือคำตอบก็คือได้เพราะเหตุอะไรลองอ่านด้านล่างดูนะครับ http://www.bioscorthailand.com/main/index?lang=th ปัจจัยทำให้ผมร่วง ฮอร์โมนเพศชายที่สำคัญคือ ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน สร้างมากที่ต่อมลูกหมากและอัณฑะ ฮอร์โมนนี้ทำให้เกิดรูปพรรณของความเป็นชายและฮอร์โมนนี้เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดสภาวะผมร่วงคือฮอร์โมน DHT ซึ่งเปลี่ยนมาจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน โดยการทำงานของเอนไซม์ 5 อัลฟารีดักเทส ( 5- alpha-reductase) ในผู้ชายพบว่าเอ็นไซม์นี้มีการทำงานมากขึ้นในบริเวณที่มีผมร่วง ฮอร์โมน DHT จะลดระยะการเจริญของผม ทำให้ผมเข้าสู่ระยะพักเร็ว ผมจึงหลุดร่วงเร็ว

กรรไกรสำคัญฉะไหน

http://www.crafting-mania.com/ กรรไกรอีกหนึ่งอุปกรณ์ทำกระเป๋า หากกระผมพูดถึงกระเป๋าอาจจะมีสตรีหลายท่านที่จะเย็บหรือมีการทำกระเป๋าขึ้นมาใช้เองโดยวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำกระเป๋านั้นมีมากมายอย่างโดยคุณผู้หญิงหลายๆท่านอาจจะใช้กรรไกรที่ผิดประเภท  โดยในตอนแรกผมก็สงสัยว่าเพราะอะไรถึงจะใช้กรรไกรธรรมดาทั่วไปมาตัดด้าย  ผมจึงได้ไปหาคำเฉลยมาจนได้คำตอบมาว่าการที่เราใช้กรรไกรธรรมดาที่เราใช้ตัดกระดาษหรือพลาสติกอื่นๆมาตัดด้ายนั้นกรรไกรจะกินเนื้อผ้าอาจจะทำให้เกิดความเสียหายของกระเป๋าได้ฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้กรรไกรแบบก้ามปู  ซึ่งจะเป็นกรรไกรที่ไม่สามารถชดใช้ตัดกระดาษได้แต่กรรไกรชนิดก้ามปูนี้จะใช้การขลิบด้าย  ซึ่งเมื่อขลิบไปแล้วจะไม่มีการกินเนื้อผ้านั่นเอง  ซึ่งประเภทของกรรไกรจะเป็นเหล็กยาวชิ้นเดียวแต่จะถูกดัดให้โค้งยาวเป็นตัวยูและปลายทั้งสองด้านก็จะทำเป็นใบมีดซึ่งจะมีขนาดใหญ่เหมือนกันกับก้ามปูนั่นเอง