หลักการทำงานของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต

เป็นเครื่องมือที่ใช้แรงไฟฟ้าในการแยกอนุภาค โดยใส่ประจุให้อนุภาค แล้วผ่านอนุภาคที่มีประจุเข้าไปในสนามไฟฟ้าสถิต อนุภาคจะเคลื่อนเข้าหาแผ่นเก็บที่มีศักย์ไฟฟ้าตรงข้ามกัน ESP มีประสิทธิภาพสูงมากในการดักฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า 1 ไมครอน ได้มากกว่า 99.5% ความดันสูญเสียต่ำและสามารถจับก๊าซร้อนได้ หลักในการทำงานของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต 1.ใส่ประจุไฟฟ้าให้กับอนุภาค 2.เก็บอนุภาคที่มีประจุโดยใช้แรงไฟฟ้าสถิตจากสนามแม่เหล็ก 3.กำจัดอนุภาคที่เก็บได้ เครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต ถูกประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางในการควบคุมฝุ่น เช่น การควบคุมฝุ่นจากอุตสาหกรรมโลหะ (เช่น การหลอม การเชื่อม เป็นต้น) อุตสาหกรรมเคมี (เช่น อุตสาหกรรมกรดซัลฟูริค ฟอสเฟส เป็นต้น) อุตสาหกรรมกระดาษ โรงงานผลิตไฟฟ้า และซีเมนต์ เป็นต้น ข้อดีของเครื่องดักฝุ่นแบบไฟฟ้าสถิต คือ สามารถแยกอนุภาคที่มีขนาดเล็กออกจากกระแสก๊าซได้ง่าย โดยใช้พลังงานต่ำและความดันตกน้อยเช่นเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์รูปแบบอื่น เครื่องจับอนุภาคด้วยไฟฟ้าสถิตจะมีราคาในการลงทุนเริ่มแรกสูง แต่ต้นทุนในการดูและ ในการทำงานต่ำ Continue reading

เจอตัวหนุ่มเซียร์ราลีโอนแล้วหลังไม่มารายงานตัวตามนัด

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ตามตัว นายซีเซ่ ซามูเอล อายุ 31 ปี ชาวเซียร์ราลีโอน เดินทางมาจากเซียร์ราลีโอน และไม่เข้าสู่ระบบการติดตามโรค เพื่อติดตามสถานะสุขภาพ ตามที่ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2523 ระบุไว้ ในกรณีที่เดินทางมาจากประเทศที่ถูกประกาศเป็นประเทศที่มีโรคอีโบลาได้เรียบร้อยแล้ว พร้อมเชิญตัวนายซีเซ่กลับประเทศ โดยจะเดินทางออกนอกประเทศวันที่ 25 พฤศจิกายน นพ.รุ่งเรือง กล่าวว่า เบื้องต้น หลังจากพบตัว ได้ตรวจสุขภาพของนายซีเซ่ แล้ว ไม่พบว่ามีไข้ สุขภาพ แข็งแรงดี อยากให้ประชาชนเข้าใจกระบวนการควบคุมโรค ว่า แม้ว่าจะเป็นผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีโรคระบาด แต่ก็ไม่สามารถกักตัวเข้าระบบเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลได้ หากไม่มีอาการบ่งชี้ โดยเฉพาะ ไข้ หรือมีประวัติสัมผัสโรค หรือสัมผัสผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลา Continue reading