เจอตัวหนุ่มเซียร์ราลีโอนแล้วหลังไม่มารายงานตัวตามนัด

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ผอ.สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ตามตัว นายซีเซ่ ซามูเอล อายุ 31 ปี ชาวเซียร์ราลีโอน เดินทางมาจากเซียร์ราลีโอน และไม่เข้าสู่ระบบการติดตามโรค เพื่อติดตามสถานะสุขภาพ ตามที่ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2523 ระบุไว้ ในกรณีที่เดินทางมาจากประเทศที่ถูกประกาศเป็นประเทศที่มีโรคอีโบลาได้เรียบร้อยแล้ว พร้อมเชิญตัวนายซีเซ่กลับประเทศ โดยจะเดินทางออกนอกประเทศวันที่ 25 พฤศจิกายน นพ.รุ่งเรือง กล่าวว่า เบื้องต้น หลังจากพบตัว ได้ตรวจสุขภาพของนายซีเซ่ แล้ว ไม่พบว่ามีไข้ สุขภาพ แข็งแรงดี อยากให้ประชาชนเข้าใจกระบวนการควบคุมโรค ว่า แม้ว่าจะเป็นผู้เดินทางมาจากประเทศที่มีโรคระบาด แต่ก็ไม่สามารถกักตัวเข้าระบบเฝ้าระวังที่โรงพยาบาลได้ หากไม่มีอาการบ่งชี้ โดยเฉพาะ ไข้ หรือมีประวัติสัมผัสโรค หรือสัมผัสผู้เสียชีวิตจากโรคอีโบลา Continue reading